Styret og eiere

Eier og styreleder

Alexander Seiersted Bødtker
Caseb AS
www.caseb.no

tlf: +47 94 83 72 05
e-post: alex@caseb.no

Eier & CEO


Bjørn Otto Eliassen
tlf: +47 48 88 18 82
e-post: boe@smartsensorsystems.no

Bjørn Otto Eliassen

Eier
Ansvarlig for plattformutvikling i Smart Sensor Systems AS


Martin Tan
E Brix AS
tlf: +47 90 75 93 20
e-post: martin.tan@ebrix.no

Gründer og eier
Måleteknisk konsulent for Smart Sensor Systems AS


Carl Odvar Hoel
Coba Måleteknikk AS
COBA MT (coba-mt.com)

tlf: +47 97 11 32 00
e-post: carl.odvar.hoel@smartsensorsystems.no