Smart Sensor Systems AS Vi utvikler fremtidens
måleteknologi!

Produktinformasjon

iBRIDGE SMART SENSOR er en liten og nett flerfunksjons trådløs sensor som kommuniserer via nett. Den går på batteri og kan måle de fleste type givere. Strekklapper, vekt, trykk, posisjon og moment er noen av parameterne. Med innebygget akselerometer og temperaturgiver er dette en meget anvendelig multifunksjonssensor. Enheten er designet for å være fleksibel med tanke på materialer og underlag den kan monteres på, og kan flyttes og gjenbrukes etter behov. Batterikapasitet vil kunne tilpasses bruksområder og kundespesifikke behov, og med direkte tilkopling av sensorer gjør denne multifunksjons sensoren enkel å montere uten kabling og strømtilkobling.

Den leveres med kommunikasjon til en intelligent Skybasert programvare for konfigurasjon og lagring av måledata i en sky løsning som gir tilgang på effektive data Worldwide 24/7, eller direkte inn i bedriftens ERP system.

Datablad

 • Quarter, half or full strain gage bridge input, built in PGA, LP Filter, ADC 24 bit.
 • Temperature measurement (internal).  Accuracy 0.5C.
 • 3 axis Accelerometer +/-2,4,8,16g.
 • Internal data pre-processing to reduce network data.
 • Sampling configuration (sample rate adjustment, window trigger)
 • Reporting battery life/status
 • Internal memory keeping at least 1-week records
 • Strain gage resistance 1k to 10kΩ.
 • Measuring range 20mV/V
 • Battery operation >12 months
 • 3,6 volt
 • Cable outlet sensor 6 wire.
 • NB/CAT-M modem (optional 2G fallback)
 • Internal antenna (optional external)
 • Micro SIM card
 • MQTT (MS Azure, M1 Devices cloud support)
 • Remote device configuration
 • Firmware update.
 • Enclosure IP67.
 • Product dimensions 130X85X53 mm.
 • Regulatory compliance CE (Europe)
 • Operating temperature -20°C to +50°C

Bruksområder

Alle strukturer er utsatt for ulike interne og eksterne belastninger som kan føre til slitasje eller funksjonsfeil. Dette kan for eksempel skyldes normal bruksslitasje, feil i design eller i prosjekterings-/byggeprosessen, eller ved en ekstrem situasjon som følge av overlast, en ulykke eller en miljøbelastning.

Overvåkingen av hvordan strukturen oppfører seg under varierende belastning kan både gi økt kunnskap og innsikt, samt avdekke uregelmessigheter i tide og bidrar til økt effektivitet på vedlikehold og reparasjonstiltak. Med kontinuerlig overvåking vil en kunne følge tilstandsutviklingen. Gjennom tidlig varsel om svekket tilstand basert på objektive data vil en kunne sette i verk tiltak før en svekket tilstand får utvikle seg til en kritisk tilstand. Tidlig informasjon om skade eller skadepotensial vil medføre mulighet for et mer proaktivt vedlikehold som vil forlenge periodene mellom større vedlikeholdsprosjekter. Gjennom sensorbasert overvåking får en objektiv informasjon som med større sikkerhet vil kunne si noe om restlevetid, og det vil kunne danne et bedre grunnlag for tiltak med sikte på økt levetid. Dette vil gi besparelser gjennom å utsette innvesteringer i nytt utstyr og konstruksjoner.

Sensorbasert overvåking er i dag en forutsetning for et fremtidsrettet og kostnadseffektivt FDV system.

Vår IBRIDGE SMART SENSOR er enkel å installere, enkel å bruke og kan gjenbrukes ved å flyttes fra posisjon til posisjon.

Bruer

Ved måling på bruer vil en kunne oppnå informasjon om trafikkmengde i form av antall kjøretøy, og en vil få informasjon om kjøretøy passerer med overvekt. En vil få innsikt i hvordan antall biler og vekt påvirker brua og dette er objektive data som kan benyttes som grunnlag for eventuelt å omklassifisere brua. Overvåking av en bru vil kunne trekkes inn i rutinene for FDV. Måling over tid gir grunnlag for å følge med på endringer. Endringer som gir grunnlag for FDV beslutninger.

Kraner

Kraner. Alle kraner blir utsatt for sterke krefter som medfører stress og belastning på krana. Fundamentet til krana vil også kunne endre seg og bidra til en skjevbelastning av krana. Disse kreftene som kommer fra last og ytre påkjenning (vær og vind) vil kunne ha en kritisk og akutt påvirkning på krana, eller de vil påvirke tilstanden til krana over tid.  Med overvåkning av krankonstruksjonen knyttet til last og belastning vil en kunne avdekke vedlikeholds-, og korreksjonsbehov i god tid før det blir kritisk

Infrastruktur

Samfunnskritisk infrastruktur som vei, bane, elektrisitet, nett, vann og avløp. All infrastruktur blir utsatt for belastning. Belastningen kan komme fra selve bruken eller fra miljø (vær og vind). For Jernbane vil skinnene og bruene bli utsatt for store krefter, men også fundamenteringen kan påvirkes. Fundamenteringen kan være utsatt for endringer som skyldes forhold i grunnmassene som påvirkes av miljø, erosjon obruk over tid. 

Automatisering

Ved automatisering av prosesser vil det vær en fordel med kontinuerlig overvåking for å få objektive data om tilstand og utvikling. Automatisering innebærer ofte å fjerne mennesker fra prosesser. Bruk av sensorer kan være en god erstatning av den menneskelige overvåkingen. 

Industri og produksjon

All industri som benytter maskiner og utstyr vil ha glede av overvåking. Tilstandsovervåking av produksjonsutstyr kan forhindre brekkasje og bidra til et tilstandsbasert vedlikehold fremfor et planlagt vedlikehold. Vibrasjoner og store belastninger preger produksjonsutstyr. Dette vil over tid føre til driftsstans og brekkasje. Dette kan minimeres eller forhindres ved riktig bruk av sensorbasert overvåking. Kraftverk, vindmøller, prosessindustri, mekanisk industri og verft, kraftkrevende industri, valseverk, knuseverk, gruveindustri, oljeboring, jordbruk, fiskeri,

Logistikk

All frakt av gods innebærer en fare for skade på godset. Med vår lille og autonome batteridrevne sensor kan du enkelt overvåke hvilken behandling varene dine blir utsatt for mens de er under transport.

Om oss

Smart Sensor Systems AS ønsker å bidra til å gjøre verden smartere. Vår gjennomgående ide er å levere gode løsninger som er enkle i bruk og gir dere som brukere en mer effektiv hverdag.

iBRIDGE SMART SENSOR er det første produktet utviklet av Smart Sensor Systems AS, Med dette produktet tar vi sikte på å redusere kostnader ved å forenkle og redusere installasjonstid, samt øke tilgjengeligheten for bruk av sensorteknologi.

Nyheter

Hunsfoss kraftverk i Vennesla

Vi har satt opp en ibridge sammen med en displacement sensor fra Elasti Sense for å måle bevegelser i betongkonstruksjonen som danner rammen for…

Vallaråi bru i Seljord

Vi har satt opp vår smartsensor, ibridge, sammen med en gummiert forskyvningssensor, DS100 fra Elasti Sense, og eksternt 12V batteri i hver ende av…

Kontroll av overlast på bru

Monteringsgjengen i jobb Strekklapper montert SSS monterte strekklapper på brua i juni 2021. På grunn av eksterne forhold og endringer i testomfang fra vår…

Kontakt

Smart Sensor Systems AS

Bark Silas vei 5
4876 Grimstad

Tlf: +47 48 88 18 82

E-post: post@smartsensorsystems.no

Fyll ut dette feltet
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.
Fyll ut dette feltet
Meny
Nyhetsbrev
EN NO