Vi leverer enkle og smarte måletekniske sensorløsninger for bygg, veg, bane, vann og avløp, industri- og kraftproduksjon.

Med våre løsninger kan du enkelt måle og få løpende informasjon om fysiske endringer i kritiske strukturer. Det kan være spenninger i form av strekk eller kompresjon, sprekkdannelser, forskyvning av masse og ras, vekt, trykk, vibrasjon, vinkel, moment, temperatur, væskenivå og fukt.

Samfunnskritisk infrastruktur som vei, bane, havner, kraftproduksjon, vann og avløp, bør instrumenteres og overvåkes for å kunne observere påvirkninger og endringer i konstruksjonen. Da kan en reagere på en forsvarlig måte før alvorlig skade inntreffer. Det gir større trygghet og bedre kontroll for anleggseiere og brukere.

Prøv vår iBridge smart datalogger

iBridge smart sensor

Vi har utviklet iBridge, en liten og nett flerfunksjons datalogger som kommuniserer sensordata via 4G til vår skyløsning. Den kan benyttes med batteri og kobles til de fleste type givere/sensorer.

iBridge er spesialdesignet for bruk sammen med strekklapper, og til måling av spenninger i form av strekk eller kompresjon, sprekkdannelser, forskyvning av masse og ras, vekt, trykk, vibrasjon, vinkel, moment, temperatur, væskenivå og fukt.

Med innebygget akselerometer og temperaturgiver er dette en meget anvendelig multifunksjonslogger.

Enheten er enkel å montere på ulike materialer og underlag, og kan flyttes og gjenbrukes etter behov.

Batterikapasiteten kan tilpasses bruksområder og kundespesifikke behov. Direkte tilkopling av sensorer gjør denne multifunksjons loggeren enkel å montere uten kabling og strømtilkobling.

iBridge leveres med kommunikasjon til en intelligent skybasert programvare for konfigurasjon og lagring av måledata. Her får du tilgang på effektive data 24/7, eller data direkte inn i bedriftens ERP system.

Mer informasjon om iBridge smart datalogger her

Bruksområder

Automatisert overvåking av infrastruktur med ny sensorteknologi muliggjør tilstandsbasert vedlikehold og kontroll.

Alle strukturer og konstruksjoner er utsatt for ulike interne og eksterne belastninger som kan føre til slitasje eller funksjonsfeil. Dette kan være bruksslitasje, feil i design eller i prosjekterings- og byggeprosessen, eller ekstreme situasjoner ved overlast, ulykke eller miljøbelastning.

Kontinuerlig overvåkingen av hvordan strukturer oppfører seg under varierende belastning gir kunnskap og innsikt for å avdekke uregelmessigheter.

Vi kan bistå med måling av spenninger i form av strekk eller kompresjon, sprekkdannelser, forskyvning av masse og ras, vekt, trykk, vibrasjon, vinkel, moment, temperatur, væskenivå og fukt.

Objektive data

Sensorbasert overvåking gir objektiv informasjon til vurdering av tiltak og levetid for anlegg og konstruksjoner.

  • Bedre kontroll og trygghet i anlegg, infrastruktur og bygg
  • Faktagrunnlag for vurdering av reparasjoner og investeringer
  • Overvåker om tiltak virker som ønsket
  • Tidlig varsel om svekket tilstand basert på objektive data kan redusere skader
  • Måledata kan sendes til andre systemer for analyser og vurderinger for tiltak

Sensorbasert overvåking er i dag en forutsetning for et fremtidsrettet og kostnadseffektivt FDV-system.

Les mer om bruksområder her

Nyheter

Befaring Grenlandsbroa Smart Sensor Systems

Befaring av Grenlandsbrua

Smart Sensor Systems har nylig vært på befaring av Grenlandsbrua på oppdrag fra veieier Statens vegvesen og driftsoperatør Mesta. Vi vurderer nå ulike måletekniske…

Om oss

Se filmen om Smart Sensor Systems AS i Grimstad

Vi tilbyr smarte måletekniske løsninger for anleggseiere innen bygg, veg, bane, kraftproduksjon, vann og avløp.

Mer informasjon om oss her

Kontakt

Smart Sensor Systems AS

Bark Silas vei 5
4876 Grimstad

Tlf: +47 48 88 18 82

E-post: post@smartsensorsystems.no

Fyll ut dette feltet
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.
Fyll ut dette feltet