Vi leverer fremtidens måleteknologi! Vi leverer fremtidens måleteknologi!

Vi leverer enkle og smarte måletekniske sensorløsninger for bygg, veg, bane, kraftproduksjon, vann og avløp.

Med våre løsninger kan du enkelt måle og få løpende informasjon om fysiske endringer i kritiske strukturer. Det kan være spenninger i form av strekk eller trykk, sprekkdannelser, forskyvning av masse og ras, vekt, trykk, vibrasjon, vinkel, moment, temperatur og fukt.

Samfunnskritisk infrastruktur som vei, bane, elektrisitet, nett, vann og avløp må overvåkes for å hindre skader og sikre liv og helse.

Prøv vår iBridge smart sensor

iBridge smart sensor

Vi har utviklet iBridge smart sensor, en liten og nett flerfunksjons trådløs sensor som kommuniserer via nett. Den går på batteri og kan måle de fleste type givere.

Strekklapper, vekt, trykk, posisjon og moment er noen av parameterne. Med innebygget akselerometer og temperaturgiver er dette en meget anvendelig multifunksjonssensor.

Enheten er fleksibel for montering på ulike materialer og underlag, og kan flyttes og gjenbrukes etter behov.

Batterikapasitet tilpasses bruksområder og kundespesifikke behov. Direkte tilkopling av sensorer gjør denne multifunksjons sensoren enkel å montere uten kabling og strømtilkobling.

iBridge smart sensor leveres med kommunikasjon til en intelligent skybasert programvare for konfigurasjon og lagring av måledata i en skyløsning. Her får du tilgang på effektive data 24/7, eller data direkte inn i bedriftens ERP system.

Mer informasjon om iBridge smart sensor her

Bruksområder

Ny sensorteknologi muliggjør automatisert overvåking av infrastruktur for tilstandsbasert vedlikehold og kontroll.

Alle strukturer og konstruksjoner er utsatt for ulike interne og eksterne belastninger som kan føre til slitasje eller funksjonsfeil. Dette kan være bruksslitasje, feil i design eller i prosjekterings- og byggeprosessen, eller ekstreme situasjoner ved overlast, ulykke eller miljøbelastning.

Kontinuerlig overvåkingen av hvordan strukturer oppfører seg under varierende belastning gir kunnskap og innsikt for å avdekke uregelmessigheter.

Objektive data

Sensorbasert overvåking gir objektiv informasjon til vurdering av tiltak og levetid for anlegg og konstruksjoner.

  • Bedre kontroll og trygghet i anlegg, infrastruktur og bygg
  • Faktagrunnlag for vurdering av reparasjoner og investeringer
  • Overvåker om tiltak virker som ønsket
  • Tidlig varsel om svekket tilstand basert på objektive data kan redusere skader
  • Måledata kan sendes til andre systemer for analyser og vurderinger for tiltak

Sensorbasert overvåking er i dag en forutsetning for et fremtidsrettet og kostnadseffektivt FDV-system.

Les mer om bruksområder her

Nyheter

Om oss

Se filmen om Smart Sensor Systems AS i Grimstad

Vi tilbyr smarte måletekniske løsninger for anleggseiere innen bygg, veg, bane, kraftproduksjon, vann og avløp.

Mer informasjon om oss her

Kontakt

Smart Sensor Systems AS

Bark Silas vei 5
4876 Grimstad

Tlf: +47 48 88 18 82

E-post: post@smartsensorsystems.no

Fyll ut dette feltet
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.
Fyll ut dette feltet
Meny
Nyhetsbrev