Sensorer

Daglig leder Bjørn Otto Eliassen i Smart Sensor Systems viser en rassensor som er levert fra Dyna-mo Instruments produsert av Picton Industries. Sensoren er godt egnet til å måle masseutglidning og til varsling i rasutsatte veiområder.

I kombinasjon med vår IBridge har vi valgt et utvalg av kvalitetssensorer som vi leverer som en komplett installasjon. Vi finner den sensoren du har behov for som kan fungere sammen med vår iBridge smart datalogger. Her bare et lite utvalg av sensorer vi forhandler.

Effektive strekksensorer fra ElastiSense

Vi er forhandler av sensorer fra ElastiSense, som leverer meget gode sensorer som er optimale for infrastrukturobjekter. Sensorene er også anvendelig i alle tenkelige sammenhenger der objekter blir utsatt for krefter, og hvor data om posisjon og forskyvning kan bidra til å sikre liv og helse, effektiv drift og vedlikehold.

Du monterer strekksensoren enkelt med to skruer, plugger kabelen fra den innebygde elektronikken til vår iBridge, og så er du er i gang. Kunne ikke vært mer enkelt!

Her kan du lese og laste ned datablad om sensorer fra ElastiSense

Se film fra ElastiSense om bruk av strekksensorer ved måling av broer.

Rassensor fra Picton Industries og Dyna-mo instruments

Fra Dyna-mo instruments har vi valgt Picton BIS-sensoren som er en enhet som gir umiddelbar melding om tap av bæreevne, masseutglidning eller ras. Den benyttes for overvåking av infrastruktur som jernbaner, veier, broer, bygninger og fjellskråninger. Sensorene kan også knyttes til et varslingsanlegg for varsling og økt beskyttelse av liv og infrastruktur når ras eller masseutglidning oppstår.

Fra Picton Industries har vi valgt Picton BIS-sensoren som er en enhet som gir umiddelbar melding om fullstendig tap av bæreevne, masseutglidning eller ras. Den benyttes for overvåking av infrastruktur som jernbaner, veier, broer og bygninger og fjellskråninger. Sensorene kan alle overvåkes med BIS og varsler for beskytte liv og infrastruktur når ras eller masseutglidning oppstår.

Her kan du lese og laste ned datablad om sensorer fra Picton Industries

Sensor for måling av væskenivå

Vi tilbyr sensormåling av væskenivå i ulike tanker, for vann, olje, septik og annet der det er viktig å måle mengden innhold i tanken. Det kan for eksempel være nyttig å måle og få varsel før en oljetank går tom, eller når en septiktank nærmer seg full.

Til måling av væskenivå benytter vi vegapulssensor fra VEGA sammen med vår iBridge smart datalogger. Informasjon fra sensoren kan du følge 24/7 på din pc.

Les mer om sensorer fra VEGA her

Datablad for sensorer fra VEGA

Sensorer og måleutstyr fra TML

Vi er forhandler av sensorutstyr fra den japanske kvalitetsleverandøren TML (Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co. Ltd).

TML er bransjeledende innen strekklapper. Produktene deres tilfredsstiller høye krav fra kunder innen alt fra forskning til anleggs- og byggefirmaer, og har et enestående godt rykte internasjonalt. Du kan stole på utprøvde produkter fra TML som oppfyller bransjens høyeste standarder for kvalitet, nøyaktighet og ytelse.

Se produktkatalogen til TML på deres hjemmeside, eller kontakt oss med ditt sensorbehov.