Om oss

Leder for produktutvikling Joakim Hellum og daglig leder Bjørn Otto Eliassen leverer måletekniske sensorløsninger som er enkle og rimelige i bruk.

Smart Sensor Systems AS ønsker å bidra til å gjøre verden smartere og tryggere med levering og utvikling av gode måletekniske løsninger og produkter.

Fremskritt innen teknologi fører til bygging av nye strukturer som er mer sofistikerte og komplekse enn tidligere, i bygninger, industrimaskiner og infrastruktur. Klimaendringene skaper også uforutsigbare forskyvninger i grunnforholdene som bidrar til hendelser og ulykker. Belastningsmåling er blitt enda viktigere for å sikre liv og helse.

Bærekraftige valg krever også kunnskap om bygninger, vei, jernbane og havneforhold nærmer seg kritiske faser med behov for tiltak og utskifting. Her kan målinger av kritiske punkter som sprekkdannelser og sårbare elementer være et viktig verktøy for å ta gode beslutninger.

Vår gjennomgående idè er å levere gode måletekniske løsninger som er enkle og rimelige i bruk og som gir deg som brukere lett tilgjengelig og viktig informasjon.

iBridge smart datalogger er det første produktet vi har utviklet selv. iBridge er meget enkel å både installere og bruke og et kostnadseffektivt produkt for våre kunder. Sammen med vårt produkt leverer vi flere sensorer fra andre leverandører som samlet gir gode måletekniske muligheter. Vi selger både produkter enkeltvis og prosjekter med installasjoner og oppfølging.

Smart Sensor Systems har kontor i Grimstad og er etablert med eiere som har fagkompetanse innen måleteknikk.

Ansatte

Styret og eiere

Meny
Nyhetsbrev