Befaring Grenlandsbroa Smart Sensor Systems

Befaring av Grenlandsbrua

Smart Sensor Systems har nylig vært på befaring av Grenlandsbrua på oppdrag fra veieier Statens vegvesen og driftsoperatør Mesta.

Vi vurderer nå ulike måletekniske løsninger med sensorer for overvåking av brua som kan gi nyttig underlag til vedlikeholdsarbeid.

Grenlandsbroa befaring ved Smart Sensor Systems
Grenlandsbrua går over Frierfjorden, og er del av E18 mellom Porsgrunn og Bamble kommuner. Brua regnes for å være Norges høyeste skråstagbro.
Meny
Nyhetsbrev