Agder Energi produksjon måler nivå i hydraulikktanker

Vi har montert en av våre iBridge smart sensor på Høgefoss kraftstasjon i Vennesla kommune. Den kobles til ekstern strøm og en ultrasonic sensor som monteres i hydraulikktankene inne. Hydraulikken er i bruk når flomlukene kjøres. Målingen er for å følge med på om det oppstår lekkasje, og her måles nivået i tanken kontinuerlig. Oppsett er måling hvert andre sekund med en slope trigger funksjonalitet som slår inn ved en gitt endring. Agder Energi skal selv montere de resterende iBridgene på flere av sine anlegg som en test av teknologien.

Montert under tak ute
Sensoren montert i tanken inne
Meny
Nyhetsbrev