Personvernerklæring

Smart Sensor Systems tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon som samles inn og lagres knyttet til nettstedet www.smartsensorsystems.no

ANSVAR
Smart Sensor Systems er behandlingsansvarlig, og har ansvar for innhenting og bruk av personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av www.smartsensorsystems.no.

 

FORMÅL OG PERSONOPPLYSNINGER
Lagring av personopplysninger er knyttet til henvendelser som besøkende på www.smartsensorsystems.no registrerer via kontaktskjema. Registrering av informasjon i kontaktskjema er frivillig. Smart Sensor Systems benytter denne informasjonen for å komme i kontakt med de som ber om å bli kontaktet.

I kontaktskjema innhentes og lagres opplysninger om navn og e-post.

Opplysninger som samles inn lagres på egen server. Det er kun Smart Sensor Systems som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Personopplysninger blir ikke utlevert til tredjeparter.

 

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Smart Sensor Systems. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27

 

OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Smart Sensor Systems lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

 

 

Meny
Nyhetsbrev