Befaring Grenlandsbroa Smart Sensor Systems

Befaring av Grenlandsbrua

Smart Sensor Systems har nylig vært på befaring av Grenlandsbrua på oppdrag fra veieier Statens vegvesen og driftsoperatør Mesta. Vi vurderer nå ulike måletekniske…

Hunsfoss kraftverk i Vennesla

Vi har satt opp en ibridge sammen med en displacement sensor fra Elasti Sense for å måle bevegelser i betongkonstruksjonen som danner rammen for…
Meny
Nyhetsbrev