Nettverk vi deltar i

GCE NODE


GCE NODE is an industry-driven cluster for ocean technologies. Based in Southern Norway, GCE NODE comprises approximately 110 companies, most of which constitute a world-leading value chain of suppliers to the oil & gas, offshore, energy and maritime industries.

building SMART

buildingSMART Norge er en nøytral interesseorganisasjon som forbedrer den digitale informasjonsflyten i byggeprosessen ved å delta i utvikling av de åpne internasjonale buildingSMART-standardene. 

De arbeider for at disse standardene blir implementert i programvare og tatt i bruk i norsk byggenæring og offentlig forvaltning, gjennom hele verdikjeden og i hele livsløpet.  Vi er en av buildingSMART Internationals 23 fagnøytrale og ikke-kommersielle nasjonale avdelinger, og ble etablert i 1997. 

Meny
Nyhetsbrev