Måling av væskenivå i tanker

Vi tilbyr måling av væskenivå i ulike tanker, for vann, olje, septik og annet der det er viktig å måle mengden innhold i tanken. Det kan for eksempel være nyttig å måle og få varsel før en oljetank går tom, eller når en septiktank nærmer seg full.

Grimstad kommune ønsker blant annet å måle nivået i septiktanker de tømmer, for å rasjonalisere tømmefrekvensen etter behov og ikke rutiner, der en del tanker tømmes halvfulle.

Til måling av væskenivå benytter vi vegapulssensor fra VEGA sammen med vår iBridge smart datalogger. Informasjon fra sensoren kan du følge 24/7 på din pc.

Kontakt oss gjerne for tilbud og befaring.

Kontaktinformasjon

Informasjon om vegapulssensorer fra VEGA her i datablad