Industri og kraftproduksjon

All produksjonsindustri har en infrastruktur som blir utsatt for krefter som kan påvirke funksjonalitet og sikkerhet. Trygghet for oppetid krever instrumentering av maskiner og utstyr for å følge med på utvikling. Gjennom produksjonsprosessen er det flere konstruksjoner som blir påvirket av produksjonen, eller bidrar til å styre produksjonen.

Skader og produksjonsstans kan minimeres eller forhindres ved riktig bruk av sensorbasert overvåking. Dette er aktuelt for anlegg innen kraftproduksjon, prosessindustri, mekanisk industri, verft, valseverk, knuseverk, gruveindustri, jordbruk og fiskeri.

Vi kan bistå med måling av spenninger i form av strekk eller kompresjon, sprekkdannelser, forskyvning av masse og ras, vekt, trykk, vibrasjon, vinkel, moment, temperatur, væskenivå og fukt.

Ta gjerne kontakt for en vurdering og forslag til måletekniske løsninger.

Meny
Nyhetsbrev