iBridge smart datalogger
 

iBridge smart datalogger

Vi har utviklet iBridge, en liten og nett flerfunksjons datalogger som kommuniserer sensordata via 4G til vår skyløsning. Den kan benyttes med batteri, og kobles til de fleste type givere/sensorer.

iBridge er spesialdesignet for bruk sammen med strekklapper, og til måling av spenninger i form av strekk eller kompresjon, sprekkdannelser, forskyvning av masse og ras, vekt, trykk, vibrasjon, vinkel, moment, temperatur, væskenivå og fukt.

Med innebygget akselerometer og temperaturgiver er dette en meget anvendelig multifunksjonslogger.

Enheten er enkel å montere på ulike materialer og underlag, og kan flyttes og gjenbrukes etter behov.

Batterikapasiteten kan tilpasses bruksområder og kundespesifikke behov. Direkte tilkopling av sensorer gjør denne multifunksjons loggeren enkel å montere uten kabling og strømtilkobling.

iBridge leveres med kommunikasjon til en intelligent skybasert programvare for konfigurasjon og lagring av måledata. Her får du tilgang på effektive data 24/7, eller data direkte inn i bedriftens ERP system.

Her kan du lese mer i datablad om iBridge