Bruksområder

Vi tilbyr enkle og smarte måletekniske sensorløsninger for bygg, veg, bane, kraftproduksjon, vann og avløp.

Ny sensorteknologi muliggjør blant annet automatisert overvåking av infrastruktur for tilstandsbasert vedlikehold og kontroll. Data kan sendes til andre systemer for analyse og beslutningstaking.

Alle strukturer og konstruksjoner er utsatt for ulike interne og eksterne belastninger som kan føre til slitasje eller funksjonsfeil. Dette kan være bruksslitasje, feil i design eller i prosjekterings- og byggeprosessen, eller ekstreme situasjoner ved overlast, ulykke eller miljøbelastning.

Kontinuerlig overvåkingen av hvordan strukturer oppfører seg under varierende belastning gir kunnskap og innsikt for å avdekke uregelmessigheter.

Vi kan bistå med måling av spenninger i form av strekk eller kompresjon, sprekkdannelser, forskyvning av masse og ras, vekt, trykk, vibrasjon, vinkel, moment, temperatur, fukt og væskenivå i tanker.

Objektive data

Sensorbasert overvåking gir objektiv informasjon for vurdering av tiltak og levetid for anlegg og konstruksjoner.

  • Bedre kontroll og trygghet i anlegg, infrastruktur og bygg
  • Faktagrunnlag for vurdering av reparasjoner og investeringer
  • Overvåker om tiltak virker som ønsket
  • Tidlig varsel om svekket tilstand basert på objektive data kan redusere skader.

Sensorbasert overvåking er i dag en forutsetning for et fremtidsrettet og kostnadseffektivt FDV-system.

Bruksområder, se mer under hvert punkt her: